آدرس باشگاه: سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بالاتر از سه راه اتحاد روبه روی نمایندگی تویوتا
ورودی استخر اولین برف پایئز 94

آکادمی شنای مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان

سانس بانوان همه روزه از ساعت 10 الی 16

سانس اقایان همه روزه از ساعت 17 الی 23