آدرس باشگاه: سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بالاتر از سه راه اتحاد روبه روی نمایندگی تویوتا
شبهای پایئزی با استخر روباز ابگرم

آکادمی بسکتبال مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان