آدرس باشگاه: سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بالاتر از سه راه اتحاد روبه روی نمایندگی تویوتا
ورودی استخر اولین برف پایئز 94

آکادمی فوتبال مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان

برای اطلاع از برنامه های اکادمی با شماره های 7733577_77348494_77346896 تماس بگیرید.