آدرس باشگاه: سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بالاتر از سه راه اتحاد روبه روی نمایندگی تویوتا
مدرسه فوتبال مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان

آکادمی فوتبال مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان

برای اطلاع از برنامه های اکادمی با شماره های 7733577_77348494_77346896 تماس بگیرید.