آدرس باشگاه: سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بالاتر از سه راه اتحاد روبه روی نمایندگی تویوتا
شبهای سرد زمستانی را در استخر روباز ابگرم گرمتر کنید.

  گالری تصاویر مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان

استخر مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان

استخر مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان

آکادمی فوتبال

آکادمی فوتبال

شبهای سرد زمستانی با استخر روباز ابگرم

شبهای سرد زمستانی با استخر روباز ابگرم

تابستان را در شبهای سرد زمستان در استخرهای روباز ابگرم تجربه کنید

تابستان را در شبهای سرد زمستان در استخرهای روباز ابگرم تجربه کنید

ورودی استخر اولین برف پایئزی 94

ورودی استخر اولین برف پایئزی 94

لذت شنا کردن زیر برف و باران را فقط در استخر روباز ابگرم ما میتوانید تجربه کنید

لذت شنا کردن زیر برف و باران را فقط در استخر روباز ابگرم ما میتوانید تجربه کنید

اکادمی فوتبال تهران جوان

اکادمی فوتبال تهران جوان