آدرس باشگاه: سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بالاتر از سه راه اتحاد روبه روی نمایندگی تویوتا
ورودی استخر اولین برف پایئز 94

  گالری تصاویر مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان

مناسب حمام آفتاب
استخر و سونای مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان
سونای خشک مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان
استخر و سونا و جکوزی مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان
استخر و سونا و جکوزی مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان