آدرس باشگاه: سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بالاتر از سه راه اتحاد روبه روی نمایندگی تویوتا
مدرسه فوتبال مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان

  گالری تصاویر مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان

مدرسه فوتبال مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان
مدرسه فوتبال مجموعه ورزشی فرهنگی تهران جوان